HOLISTYCZNA ŚCIEŻKA ZDROWIA

Projekt „HOLISTYCZNA ŚCIEŻKA ZDROWIA” jest realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem projektu jest zwiększenie kondycji fizycznej i wzmocnienie odporności psychicznej, redukcja stresu oraz zwiększenie świadomości znaczenia natury w życiu człowieka, wśród 30 mieszkanek i mieszkańców Lublina, w wieku 35 – 65 lat.

W ramach projektu 30 mieszkańców Lublina otrzyma wsparcie, które pozwoli na poprawę parametrów zdrowia oraz zwiększenie świadomości znaczenia terapeutycznej roli natury, poprzez popularyzację eko terapii i kąpieli leśnych.

Okres realizacji projektu: 05.2023 r. – 12.2023 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 1. SLOW JOGGING to metoda biegania, a właściwie truchtania w bardzo wolnym tempie NIKO NIKO czyli z uśmiechem. Slow Jogging to zajęcia z zakresu umiarkowanej aktywności fizycznej, dostępne dla osób ze zróżnicowaną kondycją fizyczną, nadwagą, po kontuzjach, a nawet dla seniorów. Slow jogging to metoda biegania opracowana w Japonii przez prof. Hiroakiego Tanakę. Jak sugeruje nazwa, to bieganie, a właściwie truchtanie w bardzo wolnym tempie. Slow jogging może uprawiać każdy przeciętnie sprawny człowiek, niezależnie od wieku i kondycji. Jest efektywną techniką dla utrzymania organizmu w zdrowiu, ale i doskonałym uzupełnieniem dla innych aktywności. Slow jogging posiada wszystkie zalety biegania, ale pozbawiony jest jego wad. Biegając w stylu „slow” zapobiegamy wielu chorobom cywilizacyjnym, takim jak: otyłość, cukrzyca, choroby krążenia. Jednocześnie nie narażamy się na kontuzje, zakwasy, bóle mięśni i co najważniejsze – nie odczuwamy zmęczenia.
  Zajęcia realizowane w 3 gr x 24 spotkania x 1 h, zajęcia realizowane w środowisku naturalnym, średnio 1 x w tygodniu.
 2. EKOTERAPIA Zajęcia wzmacniające odporność psychiczną, łagodzące trudności emocjonalne obejmują nowoczesne formy terapii takie jak: ekopsychologia, lasoterapia, sylowoterapia, hortiterapia. Prowadzone w formie grupowego wsparcia w naturze np. w Ogrodzie Botanicznym.Ekoterapia wywodzi się z eko psychologii, która zajmuje się badaniem naszych reakcji psychologicznych w kontakcie z przyrodą. Jest to forma leczenia w bezpośrednim kontakcie z naturą, jej koncepcja zakłada, że wszyscy ludzie są częścią przyrody i są z nią ściśle związani, ponieważ przez zdecydowaną większość ich historii i ewolucji, to środowisko naturalne kształtowało człowieka. Oddalenie od natury skutkuje pojawianiem się chorób fizycznych i negatywnie wpływa na psychikę. Jest to metoda psychologii ekologicznej, która obecnie rozwija się bardzo dynamicznie. Zajęcia prowadzone w ramach ekoterapii będą wzmacniać odporność psychiczną, łagodzić trudności emocjonalne, redukować lęki i stany depresyjne. Obejmować będą takie innowacyjne formy terapii takie jak:
  – lasoterapia – wykorzystanie pobytu w lesie poprzez pogłębienie kontaktu z nim jako czynnika leczącego problemy emocjonalne
  – sylowoterapia inaczej drzewolecznictwo – to metoda naturoterapeutyczna, według której przebywanie w obecności drzew i krzewów pobudza organizm do samoleczenia w przypadku szczególnie chorób cywilizacyjnych.
  – hortiterapia – obejmuje różnego rodzaju aktywności związane z pracą w ogrodzie, szklarni: sadzenie roślin, pielenie, podlewanie, przycinanie, zgrabianie liści, wykonywanie dekoracji roślinnych.

  Mechanizm działania prozdrowotnego wymienionych wyżej form terapii polega zarówno na mniejszym narażeniu na czynniki chorobotwórcze takie jak smog, obecność ozonu, hałas, jak i na czynniki pozytywne takie jak większe natlenienie, większa wilgotność powietrza. Elementem istotnym są również czynniki redukujące objawy stresu, takie jak oddziaływania estetyczne, szum drzew czy obecność w powietrzu lotnych związków aromatycznych.

  Zajęcia realizowane w 3 gr x 3 spotkania x 2 h, zajęcia realizowane w środowisku naturalnym, średnio 1 x w miesiącu.

 3. SHRINRIN- YOKU (KĄPIELE LEŚNE) zajęcia w formie spacerów rozwojowych, relaksacyjnych, nakierowanych na praktyczne doświadczenie kontaktu z naturą, skoncentrowane m.in: na doświadczaniu i przeżywaniu emocji w kontakcie ja-natura, nawiązaniu lub pogłębieniu relacji z przyrodą i z samym sobą. W programie znajdą się takie elementy jak uważność tu i teraz, uziemienie, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe, techniki zanurzania się w las wszystkimi pięcioma zmysłami. Dodatkowym elementem tych zajęć będzie element integracji i organizacja czasu pozwalająca na wymianę doświadczeń wśród uczestników.Zajęcia realizowane w 3 gr x 5 spotkań x 3 h, zajęcia realizowane w środowisku naturalnym, średnio 1 x w miesiącu.
 4. TECHNIKI RELAKSACYJNE MINDFULNESS to skuteczna i sprawdzona metoda redukcji stresu, zwiększenia uważności, akceptacji rzeczywistości, koncentracji uwagi i skuteczniejszego radzenia sobie z codziennymi problemami. Stosowana zarówno w psychologii jak i medycynie. Przykładowe tematy: MBSR, medytacje uważności, terapeutyczny oddech Buteyki, technika uwalniania emocji Howkinsa, trening autogenny Schulza, Trening progresywny Jacobson a, warsztat „zdrowy i spokojny sen”. Realizację zajęć zaplanowano w sali w formie wykładów i praktycznych warsztatów.Zajęcia realizowane w 3 gr x 5 spotkań x 2 h, zajęcia realizowane w salach szkoleniowych, średnio 1 x w miesiącu.
 5. DIET COACHING/PSYCHODIETETYKA Zajęcia o charakterze edukacyjnym, realizowane w sali szkoleniowej w formie wykładów i praktycznych warsztatów, mające na celu przekazanie wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas zajęć będzie wykorzystywany analizator składu ciała. Pomiary 1 raz na początku i na końcu uczestnictwa w projekcie, co pozwoli monitorować postępy i rekomendować wprowadzanie zdrowego stylu życia.Zajęcia realizowane w 3 gr x 5 spotkań x 2 h, średnio 1 x w miesiącu

Realizator projektu:
Fundacja Kurs w Przyszłość
Narutowicza 62, 20 – 013 Lublin
Tel. 785 948 312

www.kurswprzyszlosc.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:


klauzula informacyjna

Regulamin projektu FIO

umowa uczestnictwa

Ankieta potrzeb i motywacji NOWE FIO

Formularz zgłoszeniowy NOWE FIO

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Skip to content